Våra Köpvillkor

Läs våra policyer och villkor

www.strajkalley.se.se tillhandahålls av Dasum Bowling AB med Org nummer 556802-1173. Information &
bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter
så som moms, frakt och betalningar.

 1. Betalning
  Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans
  med samarbetspartners.
 2. Kortbetalning
  Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Vid köp av tjänster gäller ej ångerrätten.

1-3 banor kan avbokas upp till 12 timmar innan
4-6 banor senast 48 timmar innan
7 banor eller fler senast 7 dagar innan.

Vid utebliven start eller sen avbokad tid debiteras kostnaden.
Avbokningar hanteras via telefon eller e-post.

Avbokning av paketbokning med mat:

1-12 personer kan avbokas upp till 12 timmar innan,

13-24 personer senast 7 dagar innan och vid större antal senast 14 dagar innan.
Vid utebliven start eller sen avbokad tid debiteras kostnaden.

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Dasum Bowling AB att behandla dina
personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session
cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex.
inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är
inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan
lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara
personlig information om dig

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning
eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar
part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa
förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna
bestämmelse

 

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är
överenskommet

Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR

 1. Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor
  skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.
Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling Dasum Bowling AB, org. nr. 556802-1173, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.strajkalley.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Dasum Bowling AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”): För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto. För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig. För att hantera eventuella returer. För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus. För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster. För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger. För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Dasum Bowling AB:s erbjudanden och tjänster. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Dasum Bowling AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Dasum Bowling AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Dasum Bowling AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Dasum Bowling AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Dasum Bowling AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Dasum Bowling AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Dasum Bowling AB via test@test.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande: Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument. Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade. Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Dasum Bowling AB:s berättigade intressen. Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.